1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/1 #1N1 45
r_angielski-2/1 #1A2 2
r_angielski-3/1 #1A3 4
r_niemiecki-11/ #N11 5
informatyka-1/2 KP 9 r_angielski-3/1 #1A3 60
r_angielski-4/1 #1A4 1
j.niemiecki-9/1 #1N9 10
r_angielski-10/ #1A0 57
j.angielski-11/ #A11 konf
informatyka-2/2 KP 9 r_angielski-1/1 #1A1 62
r_angielski-2/1 #1A2 4
r_angielski-5/1 #1A5 1
r_angielski-7/1 #1A7 57
r_niemiecki-11/ #N11 45
2 8:50- 9:35 r_angielski-1/1 #1A1 1
j.niemiecki-2/1 #1N2 45
r_angielski-3/1 #1A3 4
j.niemiecki-4/1 #1N4 10
r_angielski-5/1 #1A5 57
r_angielski-7/1 #1A7 29
r_angielski-8/1 #1A8 2
r_niemiecki-11/ #N11 5
inform. stos-1/2 KP 9 r_angielski-2/1 #1A2 konf
j.niemiecki-3/1 #1N3 48
r_angielski-4/1 #1A4 1
r_angielski-6/1 #1A6 62
j.niemiecki-8/1 #1N8 10
r_angielski-9/1 #1A9 60
r_angielski-10/ #1A0 57
r_niemiecki-11/ #N11 45
r_niemiecki-12/ #N12 56
inform. stos-2/2 KP 9 r_angielski-1/1 #1A1 62
j.niemiecki-2/1 #1N2 10
r_angielski-5/1 #1A5 1
j.niemiecki-6/1 #1N6 30
j.niemiecki-7/1 #1N7 45
j.niemiecki-10/ #1N0 5
j.angielski-11/ #A11 4
j.angielski-12/ #A12 57
3 9:45-10:30 hit Bu 65 matematyka Ku 46 matematyka Ku 46 j.polski BD 59 godz.wych KP 9
4 10:40-11:25 matematyka Ku 46 edb MM konf chemia SA 41 biologia NG 48 historia Bu 41
5 11:35-12:20 matematyka Ku 46 j.polski BD 59 religia Ma 4 religia Ma 4 j.polski BD 59
6 12:30-13:15 wf-1/3 KW s.2
wf-2/3 KJ s.1
wf-3/3 #1AC s.4
j.polski BD 59 fizyka ML 65 hit Bu 46 plastyka SM 30
7 13:35-14:20 fizyka ML 65 historia Bu 29 wf-1/3 KW s.2
wf-2/3 KJ s.1
wf-3/3 #1AC s.4
j.niemiecki-1/1 #1N1 45
r_angielski-3/1 #1A3 1
r_angielski-4/1 #1A4 62
r_angielski-5/1 #1A5 27
r_angielski-6/1 #1A6 59
j.niemiecki-7/1 #1N7 29
r_angielski-8/1 #1A8 2
j.niemiecki-9/1 #1N9 10
j.niemiecki-10/ #1N0 5
j.angielski-12/ #A12 57
r_angielski-2/1 #1A2 29
r_angielski-4/1 #1A4 40
j.niemiecki-5/1 #1N5 45
r_angielski-6/1 #1A6 62
r_angielski-7/1 #1A7 56
j.niemiecki-8/1 #1N8 10
r_angielski-9/1 #1A9 2
r_angielski-10/ #1A0 57
r_niemiecki-12/ #N12 5
8 14:25-15:10   geografia MD 26 wf-1/3 KW s.2
wf-2/3 KJ s.1
wf-3/3 #1AC s.4
r_angielski-1/1 #1A1 59
j.niemiecki-3/1 #1N3 5
j.niemiecki-5/1 #1N5 29
j.niemiecki-6/1 #1N6 10
r_angielski-7/1 #1A7 57
r_angielski-8/1 #1A8 2
r_angielski-9/1 #1A9 1
r_angielski-10/ #1A0 27
r_niemiecki-12/ #N12 45
j.niemiecki-4/1 #1N4 10
r_angielski-6/1 #1A6 62
r_angielski-8/1 #1A8 29
r_angielski-9/1 #1A9 2
r_niemiecki-12/ #N12 5
Obowiązuje od: 24-10-2022
Drukuj plan
wygenerowano 24.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum