Jednostki długości

Główne Menu

Wprowadź własne dane

0 [mm]
0 [cm]
0 [dm]
0 [m]
0 [km]

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="dlugosci.php">
<input type='text' name='liczba'>
<select name="wybor">
<option value="mm">mm - milimetr</option>
<option value="cm">cm - centymetr</option>
<option value="dm">dm - decymetr</option>
<option value="m">m - metr</option>
<option value="km">km - kilometr</option>
</select>
<input type='submit' value='='>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
$mm = 1;
$cm = 10;
$dm = 100;
$m = 1000;
$km = 1000000;
$zjednostka = strtolower($_POST['wybor']);
if ($liczba>=0)
{
echo $liczba*$$zjednostka/$mm." [mm]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$cm." [cm]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$dm." [dm]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$m." [m]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$km." [km]"."<br />";
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double mm,cm,dm,m,km,liczba;
int wybor;
mm=1;
cm=10;
dm=100;
m=1000;
km=1000000;
cout<<"Przeliczanie jednostek dlugosci"<<endl;
cout<<" 1. Przeliczanie milimetrow [mm]"<<endl;
cout<<" 2. Przeliczanie centymetrow [cm]"<<endl;
cout<<" 3. Przeliczanie decymetrow [dm]"<<endl;
cout<<" 4. Przeliczanie metrow [m]"<<endl;
cout<<" 5. Przeliczanie kilometrow [km]"<<endl;
cout<<"Dokonaj wyboru: ";
cin>>wybor;
switch(wybor)
{
case 1:
{
cout<<"Przeliczanie milimetrow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc milimetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"mm = "<<liczba*mm/cm<<"cm"<<endl;
cout<<liczba<<"mm = "<<liczba*mm/dm<<"dm"<<endl;
cout<<liczba<<"mm = "<<liczba*mm/m<<"m"<<endl;
cout<<liczba<<"mm = "<<liczba*mm/km<<"km"<<endl;
break;
}
case 2:
{
cout<<"Przeliczanie centymetrow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc centymetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"cm = "<<liczba*cm/mm<<"mm"<<endl;
cout<<liczba<<"cm = "<<liczba*cm/dm<<"dm"<<endl;
cout<<liczba<<"cm = "<<liczba*cm/m<<"m"<<endl;
cout<<liczba<<"cm = "<<liczba*cm/km<<"km"<<endl;
break;
}
case 3:
{
cout<<"Przeliczanie decymetrow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc decymetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"dm = "<<liczba*dm/mm<<"mm"<<endl;
cout<<liczba<<"dm = "<<liczba*dm/cm<<"cm"<<endl;
cout<<liczba<<"dm = "<<liczba*dm/m<<"m"<<endl;
cout<<liczba<<"dm = "<<liczba*dm/km<<"km"<<endl;
break;
}
case 4:
{
cout<<"Przeliczanie metrow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc metrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"m = "<<liczba*m/mm<<"mm"<<endl;
cout<<liczba<<"m = "<<liczba*m/cm<<"cm"<<endl;
cout<<liczba<<"m = "<<liczba*m/dm<<"dm"<<endl;
cout<<liczba<<"m = "<<liczba*m/km<<"km"<<endl;
break;
}
case 5:
{
cout<<"Przeliczanie kilometrow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc kilometrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"km = "<<liczba*km/mm<<"mm"<<endl;
cout<<liczba<<"km = "<<liczba*km/cm<<"cm"<<endl;
cout<<liczba<<"km = "<<liczba*km/dm<<"dm"<<endl;
cout<<liczba<<"km = "<<liczba*km/m<<"m"<<endl;
break;
}
default:
{
cout<<"Wybrales nieprawidlowa opcje!"<<endl;
break;
}
}
system("pause");
return 0;
}