Jednostki masy

Główne Menu

Wprowadź własne dane

= 0 [g]
= 0 [dag]
= 0 [kg]

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="masy.php">
<input type='text' name='liczba'>
<select name="wybor">
<option value="g">g - gram</option>
<option value="dag">dag - dekagram </option>
<option value="kg">kg - kilogram</option>
</select>
<input type='submit' value='='>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
$g = 1;
$dag = 10;
$kg = 1000;
$zjednostka = strtolower($_POST['wybor']);
if ($liczba>=0) { echo $liczba.$zjednostka." = ".$liczba*$$zjednostka/$g." [g]"."<br />";
echo $liczba.$zjednostka." = ".$liczba*$$zjednostka/$dag." [dag]"."<br />";
echo $liczba.$zjednostka." = ".$liczba*$$zjednostka/$kg." [kg]"."<br />";
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double g,dag,kg,liczba;
int wybor;
g = 1;
dag = 10;
kg = 1000;
cout<<"Przeliczanie jednostek masy"<<endl;
cout<<" 1. Przeliczanie gramów [g]"<<endl;
cout<<" 2. Przeliczanie dekagramow [dag]"<<endl;
cout<<" 3. Przeliczanie kilogramow [kg]"<<endl;
cout<<"Dokonaj wyboru: ";
cin>>wybor;
switch(wybor)
{
case 1:
{
cout<<"Przeliczanie gramow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc gramow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"g = "<<liczba*g/dag<<"dag"<<endl;
cout<<liczba<<"g = "<<liczba*g/kg<<"kg"<<endl;
break;
}
case 2:
{
cout<<"Przeliczanie dekagramow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc dekagramow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"dag = "<<liczba*dag/g<<"g"<<endl;
cout<<liczba<<"dag = "<<liczba*dag/kg<<"kg"<<endl;
break;
}
case 3:
{
cout<<"Przeliczanie kilogramow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc kilogramow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"kg = "<<liczba*kg/g<<"g"<<endl;
cout<<liczba<<"kg = "<<liczba*kg/dag<<"dag"<<endl;
break;
}
default:
{
cout<<"Wybrales nieprawidlowa opcje!"<<endl;
break;
}
}
system("pause");
return 0;
}