Nierówność trójkąta

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj długość boku a:

Podaj długość boku b:

Podaj długość boku c:

a =
b =
c =
Z podanych trzech boków nie można zbudować trójkąta

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="nier_tr.php">
Podaj długość boku a: <input type='text' name='liczba1' size='6'><br /><br />
Podaj długość boku b: <input type='text' name='liczba2' size='6'><br /><br />
Podaj długość boku c: <input type='text' name='liczba3' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Sprawdź'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba1 = $_POST['liczba1'];
$liczba2 = $_POST['liczba2'];
$liczba3 = $_POST['liczba3'];
echo "a = ".$liczba1."<br />";
echo "b = ".$liczba2."<br />";
echo "c = ".$liczba3."<br />";
if ($liczba1<0 || $liczba2<0 || $liczba3<0)
{
echo "Należy wprowadzić wartości dodatnie!";
}
else
{
if ($liczba1+$liczba2>$liczba3&&$liczba1+$liczba3>$liczba2&&$liczba2+$liczba3>$liczba1)
{
echo "Z podanych trzech boków można zbudować trójkąt";
}
else
{
echo "Z podanych trzech boków nie można zbudować trójkąta";
}
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
double a,b,c;
cout<<"Nierownosc trojkata"<<"\n";
cout<<"Podaj bok a = ";
cin>>a;
cout<<"Podaj bok b = ";
cin>>b;
cout<<"Podaj bok c = ";
cin>>c;
if (a>0&&b>0&&c>0)
{
if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a)
{
cout<<"Mozna zbudowac trojkat"<<"\n";
}
else
{
cout<<"Nie mozna zbudowac trojkata"<<"\n";
}
}
else
{
cout<<"Trojkat o podanych bokach nie istnieje"<<"\n";
}
system("pause");
return 0;
}