Jednostki objętości

Główne Menu

Wprowadź własne dane

0 [mm3]
0 [cm3]
0 [dm3]
0 [m3]
0 [km3]

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="objetosci.php">
<input type='text' name='liczba'>
<select name="wybor">
<option value="mm3">mm3 - milimetr sześcienny</option>
<option value="cm3">cm3 - centymetr sześcienny</option>
<option value="dm3">dm3 - decymetr sześcienny</option>
<option value="m3">m3 - metr sześcienny</option>
<option value="km3">km3 - kilometr sześcienny</option>
</select>
<input type='submit' value='='>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
$mm3 = 1;
$cm3 = 1000;
$dm3 = 1000000;
$m3 = 1000000000;
$km3 = 1000000000000000000;
$zjednostka = strtolower($_POST['wybor']);
if ($liczba>=0)
{
echo $liczba*$$zjednostka/$mm3." [mm3]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$cm3." [cm3]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$dm3." [dm3]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$m3." [m3]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$km3." [km3]"."<br />";
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double mm3,cm3,dm3,m3,km3,liczba;
int wybor;
mm3 = 1;
cm3 = 1000;
dm3 = 1000000;
m3 = 1000000000;
km3 = 1000000000000000000;
cout<<"Przeliczanie jednostek objetosci"<<endl;
cout<<" 1. Przeliczanie milimetrow szesciennych [mm3]"<<endl;
cout<<" 2. Przeliczanie centymetrow szesciennych [cm3]"<<endl;
cout<<" 3. Przeliczanie decymetrow szesciennych [dm3]"<<endl;
cout<<" 4. Przeliczanie metrow szesciennych [m3]"<<endl;
cout<<" 5. Przeliczanie kilometrow sześciennych [km3]"<<endl;
cout<<"Dokonaj wyboru: ";
cin>>wybor;
switch(wybor)
{
case 1:
{
cout<<"Przeliczanie milimetrow szesciennych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc milimetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"mm3 = "<<liczba*mm3/cm3<<"cm3"<<endl;
cout<<liczba<<"mm3 = "<<liczba*mm3/dm3<<"dm3"<<endl;
cout<<liczba<<"mm3 = "<<liczba*mm3/m3<<"m3"<<endl;
cout<<liczba<<"mm3 = "<<liczba*mm3/km3<<"km3"<<endl;
break;
}
case 2:
{
cout<<"Przeliczanie centymetrow szesciennych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc centymetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"cm3 = "<<liczba*cm3/mm3<<"mm3"<<endl;
cout<<liczba<<"cm3 = "<<liczba*cm3/dm3<<"dm3"<<endl;
cout<<liczba<<"cm3 = "<<liczba*cm3/m3<<"m3"<<endl;
cout<<liczba<<"cm3 = "<<liczba*cm3/km3<<"km3"<<endl;
break;
}
case 3:
{
cout<<"Przeliczanie decymetrow szesciennych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc decymetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"dm3 = "<<liczba*dm3/mm3<<"mm3"<<endl;
cout<<liczba<<"dm3 = "<<liczba*dm3/cm3<<"cm3"<<endl;
cout<<liczba<<"dm3 = "<<liczba*dm3/m3<<"m3"<<endl;
cout<<liczba<<"dm3 = "<<liczba*dm3/km3<<"km3"<<endl;
break;
}
case 4:
{
cout<<"Przeliczanie metrow szesciennych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc metrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"m3 = "<<liczba*m3/mm3<<"mm3"<<endl;
cout<<liczba<<"m3 = "<<liczba*m3/cm3<<"cm3"<<endl;
cout<<liczba<<"m3 = "<<liczba*m3/dm3<<"dm3"<<endl;
cout<<liczba<<"m3 = "<<liczba*m3/km3<<"km3"<<endl;
break;
}
case 5:
{
cout<<"Przeliczanie kilometrow szesciennych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc kilometrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"km3 = "<<liczba*km3/mm3<<"mm3"<<endl;
cout<<liczba<<"km3 = "<<liczba*km3/cm3<<"cm3"<<endl;
cout<<liczba<<"km3 = "<<liczba*km3/dm3<<"dm3"<<endl;
cout<<liczba<<"km3 = "<<liczba*km3/m3<<"m3"<<endl;
break;
}
default:
{
cout<<"Wybrales nieprawidlowa opcje!"<<endl;
break;
}
}
system("pause");
return 0;
}