Jednostki pola

Główne Menu

Wprowadź własne dane

0 [mm2]
0 [cm2]
0 [m2]
0 [a]
0 [ha]
0 [km2]

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="pola.php">
<input type='text' name='liczba'>
<select name="wybor">
<option value="mm2">mm2 - milimetr kwadratowy</option>
<option value="cm2">cm2 - centymetr kwadratowy</option>
<option value="m2">m2 - metr kwadratowy</option>
<option value="ar">a - ar</option>
<option value="ha">ha - hektar</option>
<option value="km2">km2 - kilometr kwadratowy</option>
</select>
<input type='submit' value='='>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
$mm2 = 1;
$cm2 = 100;
$m2 = 1000000;
$ar = 100000000;
$ha = 10000000000;
$km2 = 1000000000000;
$zjednostka = strtolower($_POST['wybor']);
if ($liczba>=0)
{
echo $liczba*$$zjednostka/$mm2." [mm2]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$cm2." [cm2]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$m2." [m2]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$ar." [a]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$ha." [ha]"."<br />";
echo $liczba*$$zjednostka/$km2." [km2]"."<br />";
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double mm2,cm2,m2,ar,ha,km2,liczba;
int wybor;
mm2 = 1;
cm2 = 100;
m2 = 1000000;
ar = 100000000;
ha = 10000000000;
km2 = 1000000000000;
cout<<"Przeliczanie jednostek pola"<<endl;
cout<<" 1. Przeliczanie milimetrow kwadratowych [mm2]"<<endl;
cout<<" 2. Przeliczanie centymetrow kwadratowych [cm2]"<<endl;
cout<<" 3. Przeliczanie metrow kwadratowych [m2]"<<endl;
cout<<" 4. Przeliczanie arow [ar]"<<endl;
cout<<" 5. Przeliczanie hektarow [ha]"<<endl;
cout<<" 6. Przeliczanie kilometrow [km2]"<<endl;
cout<<"Dokonaj wyboru: ";
cin>>wybor;
switch(wybor)
{
case 1:
{
cout<<"Przeliczanie milimetrow kwadratowych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc milimetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"mm2 = "<<liczba*mm2/cm2<<"cm2"<<endl;
cout<<liczba<<"mm2 = "<<liczba*mm2/m2<<"m2"<<endl;
cout<<liczba<<"mm2 = "<<liczba*mm2/ar<<"ar"<<endl;
cout<<liczba<<"mm2 = "<<liczba*mm2/ha<<"ha"<<endl;
cout<<liczba<<"mm2 = "<<liczba*mm2/km2<<"km2"<<endl;
break;
}
case 2:
{
cout<<"Przeliczanie centymetrow kwadratowych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc centymetrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"cm2 = "<<liczba*cm2/mm2<<"mm2"<<endl;
cout<<liczba<<"cm2 = "<<liczba*cm2/m2<<"m2"<<endl;
cout<<liczba<<"cm2 = "<<liczba*cm2/ar<<"ar"<<endl;
cout<<liczba<<"cm2 = "<<liczba*cm2/ha<<"ha"<<endl;
cout<<liczba<<"cm2 = "<<liczba*cm2/km2<<"km2"<<endl;
break;
}
case 3:
{
cout<<"Przeliczanie metrow kwadratowych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc metrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"m2 = "<<liczba*m2/mm2<<"mm2"<<endl;
cout<<liczba<<"m2 = "<<liczba*m2/cm2<<"cm2"<<endl;
cout<<liczba<<"m2 = "<<liczba*m2/ar<<"ar"<<endl;
cout<<liczba<<"m2 = "<<liczba*m2/ha<<"ha"<<endl;
cout<<liczba<<"m2 = "<<liczba*m2/km2<<"km2"<<endl;
break;
}
case 4:
{
cout<<"Przeliczanie arow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc arow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"ar = "<<liczba*ar/mm2<<"mm2"<<endl;
cout<<liczba<<"ar = "<<liczba*ar/cm2<<"cm2"<<endl;
cout<<liczba<<"ar = "<<liczba*ar/m2<<"m2"<<endl;
cout<<liczba<<"ar = "<<liczba*ar/ha<<"ha"<<endl;
cout<<liczba<<"ar = "<<liczba*ar/km2<<"km2"<<endl;
break;
}
case 5:
{
cout<<"Przeliczanie hektarow"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc hektarow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"ha = "<<liczba*ha/mm2<<"mm2"<<endl;
cout<<liczba<<"ha = "<<liczba*ha/cm2<<"cm2"<<endl;
cout<<liczba<<"ha = "<<liczba*ha/m2<<"m2"<<endl;
cout<<liczba<<"ha = "<<liczba*ha/ar<<"ar"<<endl;
cout<<liczba<<"ha = "<<liczba*ha/km2<<"km2"<<endl;
break;
}
case 6:
{
cout<<"Przeliczanie kilometrow kwadratowych"<<endl;
cout<<"Podaj ilosc kilometrow: ";
cin>>liczba;
cout<<liczba<<"km2 = "<<liczba*km2/mm2<<"mm2"<<endl;
cout<<liczba<<"km2 = "<<liczba*km2/cm2<<"cm2"<<endl;
cout<<liczba<<"km2 = "<<liczba*km2/m2<<"m2"<<endl;
cout<<liczba<<"km2 = "<<liczba*km2/ar<<"ar"<<endl;
cout<<liczba<<"km2 = "<<liczba*km2/ha<<"ha"<<endl;
break;
}
default:
{
cout<<"Wybrales nieprawidlowa opcje!"<<endl;
break;
}
}
system("pause");
return 0;
}