Pole sześciokąta foremnego

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj bok a:

Pole = 0

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="pole_szf.php">
Podaj bok a: <input type='text' name='liczba' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Oblicz'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
if ($liczba>=0)
{
$wynik = 3*pow($liczba,2)*sqrt(3)/2;
echo "Pole = ".$wynik;
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
double a,p;
cout<<"Pole szesciokata foremnego"<<endl;
cout<<"Podaj bok a = ";
cin>>a;
if (a>0)
{
p = 3*pow(a,2)*sqrt(3)/2;
cout<<"Pole szesciokata foremnego P = "<<p<<endl;
}
else
cout<<"Wprowadzona wartosc musi byc dodatnia!"<<endl;
system ("pause");
return 0;
}