Pole trójkąta równobocznego

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj bok trójkąta
Pole = 0

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="pole_tr.php">
Podaj bok trójkąta <input type='text' name='liczba' size='6'>
<input type='submit' value='='>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
if ($liczba>=0)
{
$wynik = pow($liczba,2)*sqrt(3)/4;
echo "Pole = ".$wynik;
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
double a,p;
cout<<"Pole trojkata rownobocznego"<<endl;
cout<<"Podaj bok a = ";
cin>>a;
if (a>0)
{
p = pow(a,2)*sqrt(3)/4;
cout<<"Pole trojkata rownobocznego P = "<<p<<endl;
}
else
cout<<"Wprowadzona wartosc musi byc dodatnia!"<<endl;
system ("pause");
return 0;
}