Pole trapezu

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj długość podstawy dolnej:

Podaj długość podstawy górnej:

Podaj długość wysokości:

Pole = 0

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="pole_trap.php">
Podaj długość podstawy dolnej: <input type='text' name='liczba1' size='6'><br /><br />
Podaj długość podstawy górnej: <input type='text' name='liczba2' size='6'><br /><br />
Podaj długość wysokości: <input type='text' name='liczba3' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Oblicz'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba1 = $_POST['liczba1'];
$liczba2 = $_POST['liczba2'];
$liczba3 = $_POST['liczba3'];
if ($liczba1>=0&&$liczba2>=0&&$liczba3>=0)
{
$wynik = 0.5*($liczba1+$liczba2)*$liczba3;
echo "Pole = ".$wynik;
}
else
{
echo "Podana liczba musi być liczbą dodatnią";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a,b,h,p;
cout<<"Pole trapezu"<<endl;
cout<<"Podaj dolna podstawe a = ";
cin>>a;
cout<<"Podaj gorna podstawe b = ";
cin>>b;
cout<<"Podaj wysokosc h = ";
cin>>h;
if (a>0&&b>0)
{
p = 0.5*(a+b)*h;
cout<<"Pole trapezu P = "<<p<<endl;
}
else
cout<<"Wprowadzone wartosci musza byc dodatnie!"<<endl;
system ("pause");
return 0;
}