Podzielność liczb naturalnych

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj dzielną a:

Podaj dzielnik b:

Dzielna a =
Dzielnik b =
Dzielnik powinien być liczbą różną od zera!

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="podzielnosc.php">
Podaj dzielną a: <input type='text' name='liczba1' size='6'><br /><br />
Podaj dzielnik b: <input type='text' name='liczba2' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Sprawdź'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba1 = $_POST['liczba1'];
$liczba2 = $_POST['liczba2'];
echo "Dzielna a = ".$liczba1."<br />";
echo "Dzielnik b = ".$liczba2."<br />";
if ($liczba2!=0)
{
$wynik = $liczba1/$liczba2;
echo $liczba1." : ".$liczba2." = ".$wynik."<br />";
if ($liczba1%$liczba2==0)
{
echo "Liczba ".$liczba1." dzieli się przez liczbę ".$liczba2." - reszta = 0";
}
else
{
echo "Liczba ".$liczba1." nie dzieli się przez liczbę ".$liczba2." - reszta różna od 0";
}
}
else
{
echo "Dzielnik powinien być liczbą różną od zera!";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
cout<<"Podzielnosc liczb"<<endl;
cout<<"Podaj dzielna a = ";
cin>>a;
cout<<"Podaj dzielnik b = ";
cin>>b;
d = v2-v1;
cout<<"Przyrost predkosci d = "<<d<<endl;
if (d>0)
cout<<"Ruch przyspieszony"<<endl;
else
{
if (d==0)
cout<<"Ruch jednostajny"<<endl;
else
cout<<"Ruch opozniony"<<endl;
}
system("PAUSE");
return 0;
}