Analiza ruchu ciała ze względu na przyrost prędkości

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj prędkość począktową V1:

Podaj prędkość końcową V2:

V1 =
V2 =

Przyrost prędkości deltaV = 0

Ciało porusza się ruchem jednostajnym

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="predkosc.php">
Podaj prędkość począktową V1: <input type='text' name='V1' size='6'><br /><br />
Podaj prędkość końcową V2: <input type='text' name='V2' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Sprawdź'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$V1 = $_POST['V1'];
$V2 = $_POST['V2'];
echo "V1 = ".$V1."<br />";
echo "V2 = ".$V2."<br /><br />";
$deltaV = $V2-$V1;
echo "Przyrost prędkości deltaV = ".$deltaV."<br /><br />";
if ($deltaV>0)
{
echo "Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym <br />";
}
else
{
if ($deltaV==0)
{
echo "Ciało porusza się ruchem jednostajnym <br />";
}
else
{
echo "Ciało porusza się ruchem jednostajnym opóźnionym <br />";
}
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float v1,v2,d;
cout<<"Podaj predkosc poczatkowa V1 = ";
cin>>v1;
cout<<"Podaj predkosc koncowa V2 = ";
cin>>v2;
d = v2-v1;
cout<<"Przyrost predkosci d = "<<d<<endl;
if (d>0)
cout<<"Ruch przyspieszony"<<endl;
else
{
if (d==0)
cout<<"Ruch jednostajny"<<endl;
else
cout<<"Ruch opozniony"<<endl;
}
system("PAUSE");
return 0;
}