Równanie liniowe

Główne Menu

Wprowadź własne dane

Podaj współczynnik liczbowy a:

Podaj współczynnik liczbowy b:

a =
b =
Postać równania: x + = 0
Równanie posiada nieskończenie wiele rozwiązań

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="r_liniowe.php">
Podaj współczynnik liczbowy a: <input type='text' name='liczba1' size='6'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy b: <input type='text' name='liczba2' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Rozwiąż równanie'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba1 = $_POST['liczba1'];
$liczba2 = $_POST['liczba2'];
echo "a = ".$liczba1."<br />";
echo "b = ".$liczba2."<br />";
if ($liczba2>=0)
{
echo "Postać równania: ".$liczba1."x + ".$liczba2." = 0"."<br />";
}
else
{
echo "Postać równania: ".$liczba1."x ".$liczba2." = 0"."<br />";
}
if ($liczba1!=0)
{
$x = -$liczba2/$liczba1;
echo "Równanie posida jedno rozwiązanie: x = ".$x."<br />";
}
else
{
if ($liczba2!=0)
{
echo "Równanie nie posiada żadnego rozwiązania"."<br />";
}
else
{
echo "Równanie posiada nieskończenie wiele rozwiązań";
}
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double a,b,x;
cout<<"Podaj a = ";
cin>>a;
cout<<"Podaj b = ";
cin>>b;
if (a!=0)
{
cout<<a<<"x+"<<b<<"=0 - jedno rozwiazanie"<<endl;
x=-b/a;
cout<<"x = "<<x<<'\n';
}
else
{
if (b!=0)
{cout<<"Rownanie nie posiada zadnego rozwiazania"<<endl;}
else
{cout<<"Rownanie posiada nieskonczenie wiele rozwiazan"<<endl;}
}
system("pause");
return 0;
}