Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Główne Menu

Wprowadź własne dane

Podaj liczbę a:

Liczba a =
Czynniki pierwsze:

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="rozklad.php">
Podaj liczbę a: <input type='text' name='liczba' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$liczba = $_POST['liczba'];
echo "Liczba a = ".$liczba."<br />";
echo "Czynniki pierwsze: ";
for($i=2; $i<=sqrt($liczba); $i++)
while($liczba%$i == 0)
{
echo $i.", ";
$liczba=$liczba/$i;
}
if($liczba > 1) echo $liczba;
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
unsigned a,i;
cout<<"Podaj liczbe a = ";
cin>>a;
cout<<"Czynniki pierwsze: ";
for(i=2; i<=sqrt(a);i++)
while(a%i==0)
{
cout<<i<<", ";
a=a/i;
}
if(a>1)
cout<<a;
cout<<endl;
system("pause");
return 0;
}