Układ równań liniowych - metoda wyznaczników

Główne Menu

Wprowadź własne dane

Współczynniki liczbowe pierwszego równania:

Podaj współczynnik liczbowy a1:

Podaj współczynnik liczbowy b1:

Podaj współczynnik liczbowy c1:

Współczynniki liczbowe drugiego równania:

Podaj współczynnik liczbowy a2:

Podaj współczynnik liczbowy b2:

Podaj współczynnik liczbowy c2:

a1 = , b1 = , c1 = , a2 = , b2 = , c2 =

Postać równania nr 1: x + =
Postać równania nr 2: x + =

W = 0
Wx = 0
Wy = 0
Układ równań posiada nieskończoną liczbę rozwiązań - jest to układ nieoznaczony

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="uk_liniowe.php">
Współczynniki liczbowe pierwszego równania: <br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy a1: <input type='text' name='a1' size='6'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy b1: <input type='text' name='b1' size='6'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy c1: <input type='text' name='c1' size='6'><br /><br />
Współczynniki liczbowe drugiego równania: <br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy a2: <input type='text' name='a2' size='6'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy b2: <input type='text' name='b2' size='6'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy c2: <input type='text' name='c2' size='6'><br /><br />
<input type='submit' value='Rozwiąż układ równań'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$a1 = $_POST['a1'];
$b1 = $_POST['b1'];
$c1 = $_POST['c1'];
$a2 = $_POST['a2'];
$b2 = $_POST['b2'];
$c2 = $_POST['c2'];
echo "a1 = ".$a1.", ";
echo "b1 = ".$b1.", ";
echo "c1 = ".$c1.", ";
echo "a2 = ".$a2.", ";
echo "b2 = ".$b2.", ";
echo "c2 = ".$c2."<br /><br />";
if ($b1>=0)
{
echo "Postać równania nr 1: ".$a1."x + ".$b1." = ".$c1."<br />";
}
else
{
echo "Postać równania nr 1: ".$a1."x ".$b1." = ".$c1."<br />";
}
if ($b2>=0)
{
echo "Postać równania nr 2: ".$a2."x + ".$b2." = ".$c2."<br /><br />";
}
else
{
echo "Postać równania nr 2: ".$a2."x ".$b2." = ".$c2."<br /><br />";
}
$w = $a1*$b2-$a2*$b1;
$wx = $c1*$b2-$c2*$b1;
$wy = $a1*$c2-$a2*$c1;
echo "W = ".$w."<br />";
echo "Wx = ".$wx."<br />";
echo "Wy = ".$wy."<br />";
if ($w!=0)
{
$x=$wx/$w;
$y=$wy/$w;
echo "Rozwiązaniem układu jest jest para liczb: <br />";
echo "x=".$x."<br />";
echo "y=".$y;
}
else
{
if ($wx==0&&$wy==0)
{
echo "Układ równań posiada nieskończoną liczbę rozwiązań - jest to układ nieoznaczony";
}
else
{ echo "Układ równań nie posiada rozwiązania - jest to układ sprzeczny";
}
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float a1,a2,b1,b2,c1,c2,wx,wy,w,x,y;
cout<<"Podaj a1: ";
cin>>a1;
cout<<"Podaj b1: ";
cin>>b1;
cout<<"Podaj c1: ";
cin>>c1;
cout<<"Podaj a2: ";
cin>>a2;
cout<<"Podaj b2: ";
cin>>b2;
cout<<"Podaj c2: ";
cin>>c2;
w = a1*b2 - b1*a2; //wyznacznik główny
wx = c1*b2 - b1*c2;
wy = a1*c2 - c1*a2;
if(w!=0) //sprawdzamy, czy główny wyznacznik jest różny od zera
{
cout<<"x = "<<wx/w<<endl;
cout<<"y = "<<wy/w<<endl;
}
else // w tym miejscu sprawdzamy przypadek, gdy główny wyznacznik jest równy 0
if(wx==0&&wy==0)
cout<<"Uklad ma nieskonczenie wiele rozwiazan"<<endl;
else
cout<<"Uklad sprzeczny"<<endl;
system("PAUSE");
return 0;
}