ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

UWAGA! Matura próbna 2020

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Informację Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotyczącą próbnego egzaminu maturalnego.

Egzamin odbędzie się w dniach 2-8 kwietnia 2020 roku.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów przedstawiamy poniżej harmonogram  egzaminów:

Próbny egzamin maturalny zostanie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i udział w nim jest dobrowolny. Zachęcamy wszystkich maturzystów do wzięcia udziału w tym egzaminie. Będzie on kolejną szansą na rozwiązanie przez Was przykładowego arkusza egzaminacyjnego, a także umożliwi dokonanie diagnozy Waszych umiejętności i wiadomości oraz wskaże te z nich, które wymagają jeszcze doskonalenia. Prosimy o samodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych i zorganizowanie warunków zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu nie będą wysyłali rozwiązanych zadań do nauczycieli, a dokonają ich sprawdzenia sami, po otrzymaniu kluczy odpowiedzi z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciele przedmiotów w czasie konsultacji pomogą Wam rozwiać wszystkie wątpliwości.

Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po Waszej stronie. Zdajcie egzamin z dojrzałości. Powodzenia!

NASI PARTNERZY

Skip to content