ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

mLegitymacja

Szanowni Rodzice, uczniowie!

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja. Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej.

Dokument elektroniczny mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej.  Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można: potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji. Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Kolejność działań, aby otrzymać dostęp do mLegitymacji. 

Rodzicu / pełnoletni uczniu:

1) Pobierz „Wniosek o wydanie mLegitymacji” ze strony internetowej szkoły, wypełnij go i dostarcz do sekretariatu szkoły.

2) Przygotuj zdjęcie legitymacyjne dziecka w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie jpg. Zaloguj się do edziennika (jako rodzic) i wczytaj zdjęcie ucznia (Uczeń -> Dane ucznia -> AKTUALIZUJ ZDJĘCIE).

Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

3) Oczekuj w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel.

4) Zainstaluj w telefonie dziecka aplikację mObywatel i potwierdź regulamin. W usłudze mLegitymacja szkolna zeskanuj otrzymany kod QR oraz wpisz kod aktywacyjny mLegitymacji.

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Usługę można aktywować i pobrać dane systemu wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.

5) Aby anulować mLegitymację (np. z powodu utraty telefonu, niepoprawnego działania, rezygnacji z usługi) należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

– systemy operacyjne Android w wersji 6.0

– połączenie z internetem.

Ważne linki:

– Informacje ogóle o usłudze mlegitymacja  https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna
– Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel  https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

– Informacje o usłudze mLegitymacja  https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

NASI PARTNERZY

Skip to content