ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Nagroda honorowa - " Przyjaciel Zespołu Szkól nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie"

Od roku 2020 w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie przyznawana jest nagroda honorowa w formie statuetki ” Przyjaciel Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie”. Do końca kwietnia Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski mogą wystąpić z pisemną propozycją przyznania honorowego tytułu.

Statuetkę może otrzymać osoba prywatna, instytucja, firma lub organizacja,  która przyczynia się do rozwoju szkoły, bierze aktywny udział w jej życiu, dba o jej pozytywny wizerunek oraz wspomaga szkołę finansowo, rzeczowo lub pracą własną. „Przyjaciel Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie” publicznie wspiera i popularyzuje jej działania, współpracuje z organami szkoły i z instytucjami wspomagającymi realizację jej statutowych zadań.

Nagrodę honorową otrzymali:

  • Rok 2020 – P. Mariusz Drężek
  • Rok 2021 – P. Krzysztof Topolski
  • Rok 2022 – P. Iwona Sawicka

NASI PARTNERZY

Skip to content