ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Olimpiada z Wiedzy o Obronie Cywilnej

6 marca 2020r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się XXV – jubileuszowa edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Oczywiście wśród 18 szkół ponadpodstawowych naszego województwa nie mogło zabraknąć na niej naszej drużyny w składzie:
                    Jakub Krawczyk kl. II a
                    Michał Wojciechowski kl. IB

Celem Olimpiady jest przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Program Olimpiady składał się z dwóch etapów:
I etap – pisemny, test teoretyczny składający się z 50 pytań, rozwiązywany indywidualnie przez wszystkich uczestników Olimpiady.
II etap – ustny, teoretyczo-praktyczny w oparciu o poszerzoną tematykę.

Zadania do II etapu zostały przygotowane i przeprowadzone przez członków Komisji reprezentujących następujące jednostki: KWP w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

Nasza drużyna po zaciętej walce zajęła IV miejsce w województwie przegrywając zaledwie 0,9 pkt.

Lucyna Majewska

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content