ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

W SOBIESKIM CORAZ PIĘKNIEJ I NOWOCZEŚNIEJ – WAKACYJNE INWESTYCJE

Miesiące wakacyjne to czas odpoczynku od zajęć szkolnych dla uczniów i nauczycieli. Nie oznacza to, że w budynku szkoły panuje głucha cisza i nic się nie dzieje. Wprost przeciwnie.

Dzięki środkom pozyskam w ramach projektu unijnego „Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych” oraz finansom od organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego w Szczytnie, przeprowadzono remonty połączone z modernizacją sal lekcyjnych. Powstały dwie multimedialne pracownie językowe, pracownia informatyczna oraz matematyczna. Generalny remont przeszła również pracownia fizyki. W każdym z wymienionych pomieszczeń pojawiły się również nowe meble. Dodatkowo pracownia matematyczna została wyposażona w pomoce dydaktyczne do nauczania eksperymentalnego, wśród których na szczególną uwagę zasługuje tablica kopiująca. Do pracowni informatycznej oraz centrum multimedialnego, które mieści się w bibliotece zakupiono sprzęt komputerowy oraz monitory multimedialne. W całej szkole dostosowano infrastrukturę sieciową do bezprzewodowego dostępu do Internetu.

We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się komputery dla nauczycieli oraz tablice multimedialne i projektory, co oznacza, że szkoła jest świetnie wyposażona w narzędzia TIK, niezbędne dziś do nowoczesnego i efektywnego nauczania młodzieży. Powstałe pracownie przede wszystkim będą służyły do realizacji zajęć projektowych z matematyki, informatyki oraz języków obcych a także do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Koszt inwestycji wyniósł prawie 600 tys. złotych.

Każda wakacyjna inwestycja sprawia, że Sobieski staje się szkołą coraz piękniejszą i, przede wszystkim, nowocześniejszą. Oficjalne otwarcie nowych pracowni odbędzie się 28 sierpnia 2019r. o godz.10.00 w obecności Starosty Szczycieńskiego oraz Dyrekcji szkoły. Zapraszamy nauczycieli, rodziców, uczniów oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Irena Dobryłko

NASI PARTNERZY

Skip to content