ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Kampania „Biała Wstążka”

„Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią stworzoną przez mężczyzn w celu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Zaczyna się 25 listopada, a kończy się 10 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

Przemoc jest wszechobecna, dlatego warto być uważnym na to, co dzieje się obok nas. Najtrudniej rozpoznać przemoc psychiczną, ponieważ identyfikację utrudnia niewidzialny charakter tego zjawiska. Może bowiem występować w formie „zabawnego dokuczania”, (pozornych) żartów czy sarkazmu.

Oznaki przemocy psychicznej:

  • Kontrola – próba kontrolowania większości aspektów życia danej osoby. Osoba stosująca przemoc chce dokładnie wiedzieć, gdzie przebywa ofiara, kiedy wróci. Ponieważ ta wiedza nie wystarcza, więc jeszcze próbuje być w stałym kontakcie, wydzwania i pisze SMS-y, robi wyrzuty sumienia, gdy się nie odbiera telefonu. Kontroluje ubiór i mówi, z kim się może spotykać, a z kim nie.
  • Wyzwiska – mają na celu uzyskanie przewagi podczas konfliktu, poniżenie, etykietowanie drugiej strony i osłabienie jej poczucia wartości. Są jawne lub maskowane żartami. Prześladowca używa słów: bo Ty „zawsze”…. Ty „nigdy”…. ” zawsze się spóźniasz”, „nigdy nie dotrzymujesz słowa.”
  • Krzyk – może być częstym podnoszeniem głosu, by narzucić swoją wolę, osłabić drugą stronę i uniemożliwić jej wyrażenie własnego zdania.
  • Gaslighting – manipulowanie osobą tak, by myślała, „że coś jest z nią nie tak”. Osoba zaczyna wątpić w swoje spostrzeżenia i poczucie rzeczywistości. W 1940 roku powstał film ,,Gaslighting” – ,,Gasnący Płomień”, który przedstawia taką formę przemocy.
  • Izolacja – przejawia się krytykowaniem osób nam najbliższych, przyjaciół, rodziny. Jest stopniowym odcinaniem od bliskich. Tej sytuacji towarzyszą słowa ,,np. nie życzę sobie aby, twoja mama/siostra/koleżanka przychodziła do tego domu”. Samotność wynikająca z tego rodzaju izolacji społecznej może prowadzić do depresji, lęku czy sięgania po używki. 
  • Groźby – osoba stosująca przemoc grozi: „nigdy nie pozwolę ci odejść”, „zabiorę ci dzieci”, „doniosę na ciebie”. Groźby mają na celu wywołać lęk i uległość, co jest zmuszaniem do posłuszeństwa.
  • Kary – przybierają formę odwetu i zemsty, tak by zadać ból po to, by wpłynąć na zachowanie ofiary.
  • Odrzucenie – głównie polega na odmawianiu miłości, uwagi, potrzeb. Dyskredytowanie osoby, by dać jej przekaz, że jest niechciana czy niepotrzebna.
  • Zaniedbywanie – polega na wycofywaniu uwagi i uczucia, by pozbawić osobę zaspokojenia podstawowej potrzeby miłości, przynależności i więzi.

Przemoc finansowa – polega na zatajaniu informacji finansowych oraz ograniczaniu dostępu do funduszy. Np. osoba nie ma pojęcia, ile zarabia partner bądź jest zmuszona, by oddawać wszystkie zarobione pieniądze.

W galerii zdjęcia z kampanii przeprowadzonej w naszej szkole przez przedstawicieli SU.

Agnieszka Pliszka

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content