ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Starosta Szczycieński Jarosław Matłach

Wydaje się, że ziemia warmińsko-mazurska jest bardzo bliska sercu Jarosława Matłacha: urodził się w Szczytnie, uczył w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego (1987-1991), a następnie w Zespole Kolegiów Nauczycielskich. Studiował matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a w 1996 zdał egzamin magisterski. Podnosił kwalifikacje na studiach podyplomowych o specjalnościach: edukacja informatyczna, zarządzanie oświatą oraz zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Spełniał się zawodowo jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II i w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku – w 2001 roku został dyrektorem tej placówki.

W latach 2002 – 2006 był radnym II kadencji Rady Powiatu w Szczytnie, a w 2006 został wybrany na radnego III kadencji. Od tego roku pełni odpowiedzialną funkcję starosty w naszym mieście.

W 2001 roku wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie jest prezesem Zarządu Powiatowego tej partii. Oprócz tego należy do Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczytnie.

Jarosław Matłach ma żonę Sylwię, syna Aleksandra i córkę Hannę.
Jak oświadczył, interesuje się wędkarstwem i sportem, a wyróżnia aktywnością w pracy społecznej i skutecznością w realizacji powierzonych mu zadań.

źródło: http://www.powiat.szczytno.pl/

NASI PARTNERZY

Skip to content