ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Michał Leśniewski

Organizator i pierwszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie w latach 1945 – 1953. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Pracę zawodową w szkolnictwie rozpoczął w 1929 roku jako nauczyciel polonista w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Okupację hitlerowską przeżył z dala od rodziny, ukrywając się początkowo w okolicach Warszawy, a później pod Krakowem. Brał udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu przystąpił do organizowania polskiego szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

15 sierpnia 1945 roku objął stanowisko dyrektora, początkowo gimnazjum państwowego, a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie. Własnymi rękoma wnosił do budynku sprzęt szkolny, urządzał sale lekcyjne.

Był również organizatorem liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Aktywnie uczestniczył w pracach społecznych w ramach uniwersytetu powszechnego i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za jego czasów liceum odznaczało się wysokim poziomem nauczania. Wizytacja Ministerstwa Oświaty w roku szkolnym 1952/53 stwierdziła, że liceum to znajduje się na drugim miejscu w kraju.

NASI PARTNERZY

Skip to content