ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Ubezpieczenie NWW uczniów

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (WPB.5013.22.2018 z dnia 1 października 2018 roku), informujemy, iż przepisy ustawy Prawo oświatowe, nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów oraz pośredniczenia w wyborze ubezpieczyciela. Obowiązek ten spoczywa na rodzicach uczniów.
W związku z powyższym, w roku szkolnym 2020/2021 rodzice ubezpieczają uczniów we własnym zakresie wybierając indywidualnie ubezpieczyciela.
Poniżej podajemy adresy stron internetowych firm ubezpieczeniowych, które złożyły oferty:
www.ochronazklasa.pl
https://www.centrumpolis.pl/Sklep/SzkolnePrS?KodPromocji=K43097
www.ubezpieczenia.nau.pl    (kod rabatowy NAU DSU)
https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05324
http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=b91c469a-b135-479f-ad5b-cefe6e3d69dO
https://gestumbroker.pl/bezpieczne dziecko/        Kod dostępu DZIECKO2020
www.ubezpieczdziecko.pl

NASI PARTNERZY

Skip to content