ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Sobieski przywitał uczniów 2 września 2019 r.

Pani mgr Monika Chorążewicz wystąpiła dziś w nowej roli – dyrektorki naszej szkoły, a Pani mgr Anna Bryk – jej zastępcy. Starosta Jarosław Matłach przedstawił nowe władze liceum i wyraził przekonanie, że wybór kandydatek był trafny i poradzą sobie one z nowymi obowiązkami.
W dzisiejszym dniu wszyscy uczniowie byli ważni, ale najważniejsi to pierwszoklasiści, tak po gimnazjum jak i po podstawówce. Dla nich szkoła przygotowała 8 oddziałów, zgodnie z najczęściej wskazywanymi przez kandydatów zainteresowaniami. Powstały więc klasy o profilu politechnicznym, humanistycznym, medycznym i przyrodniczy technicznym.
Pani dyrektor ciepło powitała uczniów, a pierwszaków zaprosiła do ślubowania. Życzenia owocnej pracy i współpracy złożył młodzieży przew. Rady Rodziców, Pan Mariusz Drężek.
W tym jakże istotnym dla oświaty dniu nie zapomniano o wczorajszej dacie wskazującej na 80-lecie wybuchu II wojny światowej. Do tragedii 1 września 1939 roku nawiązała w swoim wystąpieniu Kinga Mierzejewska, uczennica klasy 3a. Podczas apelu przedstawiono nowych pracowników szkoły: Pani Irena Kask została zatrudniona w bibliotece, Pani Magdalena Archacka będzie uczyć języka niemieckiego, a Pan Arkadiusz Stań chemii i biologii.
Szkoła zapewnia nowoczesne, atrakcyjne, przyjazne miejsca do pracy, co powinni wykorzystać i nauczyciele, i licealiści, aby osiągnąć jak najwięcej sukcesów, zdobyć uznanie otoczenia, poczuć, że wysiłek naprawdę ma sens.

an.tob

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content