ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Dzień Edukacji Narodowej

DEN w cieniu DDM-u
14 X 2020 r.

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek
okazywany stanowi nauczycielskiemu.
E. Orzeszkowa

Obchody tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej przebiegały w innej niż dotychczas atmosferze ze względu na DDM, czyli dezynfekcję, dystans, maseczki. Stosując się do sanitarnych zaleceń, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście spotkali się, aby uczcić 14 X. 

Nad oficjalną częścią akademii czuwał Pan Krzysztof Janowski. Zgodnie z ceremoniałem wprowadzono poczet sztandarowy i rozległy się dźwięki hymnu narodowego.

Następnie głos zabrała dyr. Monika Chorążewicz. Poinformowała zebranych, że Nagrodę Starosty otrzymał w tym roku Pan Paweł Królikowski, informatyk, mający w pracy wiele sukcesów i któremu ZS nr 3 bardzo dużo zawdzięcza. Tu należy wymienić przygotowanie placówki do zdalnej edukacji i przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli.
Ponadto wielu pedagogów, pracowników internatu, obsługi i administracji wyróżniono Nagrodą Dyrektora Szkoły (zob. zdjęcia).

Miło było wysłuchać ciepłych, dodających otuchy słów Pani Iwony Sawickiej, przedstawicielki Rady Rodziców i otrzymać kwiat od Samorządu Uczniowskiego.

Największy prezent podarowali pracownikom szkoły uczniowie, którzy przygotowali z okazji DEN koncert życzeń. Poprowadzili go Zuzanna Kochanowska (1d) i Marcin Denkiewicz (1d). Najwyższej miary talenty wokalne zaprezentowały: Marta Drężek (3a), Agnieszka Mirkowicz (3d), Michalina Pankiewicz (3a), Nadia Wierzbowska (1b), Maja Wierzchołowska (1d). Nauczycielki odpowiedzialne za tę część akademii (Magdalena Zyśk , Elżbieta Weichhaus-Kończyk i Anna Tobolewska) uznały, że praca z tej klasy młodzieżą ma sens i nie jest czasem straconym.

Uroczystość upamiętnił Pan Arkadiusz Stań (zdjęcia), a o treści na Facebooku zadbała opiekunka SU – Pani Małgorzata Olbryś.
an.tob.

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content