ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

"Wolności oddać nie umiem..."

Dnia 11 grudnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbył się koncert profilaktyczny dla młodzieży pt. „WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM”.
Program wykonany został przez wokalistę, gitarzystę, aktora, znanego z głównej roli w filmie „Sezon na leszcza” w reżyserii Bogusława Lindy – Gabriela Fleszara. W spotkaniu uczestniczyło około 150. uczniów naszej szkoły. Swój występ artysta rozpoczął wykonaniem utworu „Kroplą deszczu”, następnie opowiedział kilka autentycznych historii, których był świadkiem, ponieważ dotyczyły jego znajomych i przyjaciół. Mówił o zgubnych skutkach palenia tytoniu, picia, czy zażywania substancji psychoaktywnych. Mówił o tym, jak nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze: rodzinę, pracę, dom, przyjaźń, miłość, zdrowie. Przedstawił opowieść, odnoszącą się do własnych słabości, czyli historię o tym, jak łatwo ulec nałogowi palenia, z którym pod wpływem prowadzonych spotkań profilaktycznych udało mu się zerwać. Przytaczał fakty oraz opinie naukowców dotyczące szkodliwości palenia. Między wykonywanymi utworami wokalista opowiadał o uzależnieniach, najbardziej zagrażających zdrowiu i życiu, które stają się coraz większym problemem społecznym. Starał się uświadomić uczniom, że życie jest ciekawsze bez używek, które dają złudne szczęście, a tak naprawdę niosą cierpienie. Muzyk przestrzegał przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji za namową znajomych, uczulał na pewne sytuacje życiowe, podkreślając, że jeden wybór może zmienić całkowicie życie człowieka. Recital zakończył utworem „Kocham wolność”, z którego cytat stał się tytułem programu. Spotkanie z Gabrielem Fleszarem było cenną, szczerą i wzruszającą lekcją. Poza walorami artystycznymi posiadało przede wszystkim edukacyjny charakter. Gabriel Fleszar poprzez spotkania z młodzieżą motywuje ich do godnego i pięknego życia opartego na wartościach. Jest to doskonałe uzupełnienie działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
Program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt: „Wolności oddać nie umiem” sfinansowany został przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Szczytnie.

Bożena Gramowska

NASI PARTNERZY

Skip to content