ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej

23 marca 2022 roku zwróciliśmy się do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z prośbą o nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej między uniwersytetem a naszą szkołą. Mamy świadomość, że współczesna edukacja to nie tylko przekazywanie osiągnięć nauki, to uczenie umiejętności selekcjonowania i praktycznego wykorzystywania wiedzy. Możliwość korzystania z doświadczenia oraz bazy dydaktycznej uniwersytetu jeszcze bardziej poprawiłaby jakość naszego procesu dydaktycznego. Rokrocznie około 40 % naszych maturzystów wybiera Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jako uczelnię, w której zdobywa swój wymarzony zawód. Zależało nam bardzo na ustaleniu zasad i warunków współpracy w celu popularyzacji kształcenia technicznego, medycznego, przyrodniczego, psychologicznego, lingwistycznego, społecznego, turystycznego oraz biznesowego prowadzonego przez Uniwersytet. Staramy się tak pokierować rozwojem naszych uczniów, aby świadomie dokonywali wyboru kierunku dalszego kształcenia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 6 maja 2022 roku porozumienie zostało zawarte. Podpisali je: Prorektor ds. kształcenia uniwersytetu dr hab. Paweł Wysocki i Dyrektor naszej szkoły Monika Chorążewicz.

W ramach porozumienia uczelnia zobowiązuje się do współpracy w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla naszych uczniów w obiektach uniwersytetu oraz do pomocy w inicjowaniu spotkań studenckich kół naukowych oraz uczniowskich kółek zainteresowań organizowanych w celu planowania, organizacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W naszej szkole będzie możliwość odbywania praktyk pedagogicznych dla studentów uniwersytetu, nadal będziemy organizować działania promujące kierunki związane z profilami naszych klas.

Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone we wrześniu między osobami koordynującymi to porozumienie.

Koordynator współpracy Alicja Kasprowicz

NASI PARTNERZY

Skip to content