ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Dokumenty do rekrutacji

SUKCES GONI SUKCES!

Z ogromną przyjemnością pragniemy Was poinformować, że w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie zakwalifikował się na listę szkół przyjętych do programu.

Dzięki temu przyznano nam dofinansowanie w wysokości 88 280,00 złotych na realizację projektu „Wyższe kompetencje ucznia drogą do sukcesu zawodowego”.

Już we wrześniu 15-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły poleci do Portugalii.

Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych, szczególnie kompetencji cyfrowych, językowych i kulturowych. Dzięki udziałowi w programie mobilności ponadnarodowej nasi uczniowie wyjadą do Portugalii. Tam, wspólnie z rówieśnikami ze szkoły portugalskiej, będą realizować założenia projektowe. To nie tylko świetna przygoda edukacyjna, ale również integracja z młodzieżą z innego kraju.

Już od czwartku (12.05.2022) ruszy REKRUTACJA uczestników przedsięwzięcia! Będzie trwała 6 dni. Kartę zgłoszeniową – pobraną z naszej strony internetowej (zakładka „Projekty, Innowacje”) i wypełnioną – należy przynieść do biblioteki szkolnej.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwają Panie: Monika Chorążewicz, Iwona Dziąba oraz Małgorzata Olbryś.

NASI PARTNERZY

Skip to content