ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Dla ambitnych nie ma przeszkód

Podczas zdalnego nauczania i tegorocznych wakacji nasi uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i pasje. 

Przykładem takiego licealisty jest Igor Klimek z klasy 3C. Poszerzał i pogłębiał swoje umiejętności medyczne, dzięki czemu zdobył liczne zaświadczenia oraz certyfikaty. Uzyskał: 


* Zaświadczenie o ukończeniu kursu „INSTRUKTOR pierwszej pomocy” – zdobyty tytuł instruktora pierwszej pomocy

* Zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu „OPIEKUN MEDYCZNY”


* Zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu „Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne”


* Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Pierwsza pomoc z AED”


* Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Pierwsza pomoc dzieciom”


Pasją Igora jest ratowanie życia drugiemu człowiekowi, co umożliwi w przyszłości wykonywanie zawodu lekarza. Uczeń zamierza studiować medycynę. Jako instruktor przeprowadził już kilka szkoleń z pierwszej pomocy.

Jest wolontariuszem Fundacji DKMS oraz wkrótce zostanie wolontariuszem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i jednej ze szczycieńskich przychodni lekarskich. Tam będzie zdobywał kolejne doświadczenia.

Tak, dla ambitnych nie ma przeszkód. Wędrują do celu mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności.

Lucyna Majewska

NASI PARTNERZY

Skip to content