ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

PRZYGODA W DÜSSELDORFIE!!!

W dniu 31 lipca 2017 r. rozpoczęłyśmy dwutygodniowy kurs („Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung Tablets, Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht”) w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji” z programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kurs obejmował 55 godzin i odbywał się w Instytucie Międzynarodowej Komunikacji (Institut für Internationale Kommunikation e. V) w Düsseldorfie. Celem kursu było zdobycie wiedzy na temat nowych metod nauczania przy użyciu technik komputerowych, wymiana doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami z innych krajów oraz rozwijanie własnych umiejętności językowych.

Zajęcia odbywały się w nowocześnie wyposażonych salach do nauki języków obcych oraz prowadzone były przez profesjonalnych lektorów. Bogaty program kulturalny oraz wyjazdy realioznawcze do Luxemburga i Kolonii umożliwią nam przekazanie uczniom różnorodnej wiedzy na temat krajów obszaru niemieckojęzycznego z jego cechami narodowymi i regionalnymi.

Doskonalenie zawodowe poprzez udział w programie Erasmus+ przyczyniło się do podniesienia naszych kompetencji językowych, zwiększenia umiejętności na temat stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z placówek europejskich.

Iwona Dziąba, Anna Kowalska, Katarzyna Krassowska

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content