ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Mgr Józef Ćwirko

Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne ukończył w Olecku w 1948 r., a Liceum Matematyczno-Fizyczne we Wrocławiu w 1950 r. Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Ukończył też Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w Kaliszu w 1980 r.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 1 września 1953 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie jako nauczyciel fizyki i chemii. 1 września 1965 r. został powołany na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nowowiejskiego, Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących i Średniego Studium Zawodowego w Braniewie. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1975 r. Z dniem 1 września 1975 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie został służbowo przeniesiony na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnie. Na tym stanowisku pracował do chwili przejścia na emeryturę, tj. do 31 sierpnia 1984 r.

Od 1 września 1977 r. do 31 sierpnia 1984 r. przewodniczył zespołowi samokształceniowemu dyrektorów liceów ogólnokształcących i studium wychowania przedszkolnego woj. olsztyńskiego. W latach 1980 -1984 był członkiem Kolegium Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie i pełnił funkcję konsultanta przy kuratorze oświaty i wychowania dla nowo powoływanych dyrektorów.

NASI PARTNERZY

Skip to content