ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

dr hab. Mariola Jaworska

dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM

Mariola Jaworska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie (1993 r.), doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od 1994 r. pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego (w szkole podstawowej, gimnazjum, nauczycielskim kolegium języka niemieckiego), poznając specyfikę różnych typów szkół i różnych grup poddanych procesowi kształcenia. W latach 2007–2010 była dyrektorem Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.

1.09.2012 r. powierzono jej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. Funkcję tę pełniła do 2019 roku. W swojej pracy kładła nacisk na działania innowacyjne i umożliwienie uczniom zdobywania kompetencji wymaganych w nowoczesnym społeczeństwie oraz potrzebnych do dalszej edukacji. Przede wszystkim jednak zabiegała o to, aby szkoła była otwarta na potrzeby uczniów i kształtowała w nich umiejętności i postawy, jakich potrzebują, żyjąc w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom.

Doświadczenia zawodowe, zgromadzone w pracy z nauczycielami i uczniami, stały się ważnym impulsem do wyznaczania celów badawczych. Mariola Jaworska jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, dotyczących m. in. wpływu uwarunkowań indywidualnych na proces uczenia się i nauczania języków obcych, kształcenia nauczycieli języków obcych, a także edukacji językowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

NASI PARTNERZY

Skip to content