ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Michał Mazur

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w 1933 r. na Białorusi. W czasie okupacji należał do ruchu oporu. Po wyzwoleniu przybył do Szczytna i w 1945 r. rozpoczął zajęcia w tutejszym liceum jako nauczyciel biologii i geografii. W latach 1954-1956 pełnił funkcję zastępcy dyrektora. W 1956 r. otrzymał mianowanie na dyrektora liceum.

Podczas jego wieloletniej pracy w szkole, dzięki wielkiemu zaangażowaniu jako dyrektora nastąpiła rozbudowa szkoły, zwiększyła się liczba klas i uczniów, wybudowano nowy gmach szkolny i internacki.

Był świetnym organizatorem, pedagogiem i wychowawcą. Dbał, aby młodzież mogła się wszechstronnie rozwijać. Dlatego też z jego inicjatywy powstały: koło dramatyczne, szkolna orkiestra dęta i chór. Uczniowie co roku odnosili sukcesy w zawodach sportowych. O wysokim poziomie wiedzy uczniów świadczą długie listy absolwentów przyjmowanych na studia wyższe.

Michał Mazur odszedł na emeryturę w 1973 r. poświęciwszy 40 lat swego życia szkole. Przez 28 lat był związany z Liceum Ogólnokształcącym w Szczytnie. Należy do grona pedagogów, którzy zasłużyli na szacunek, wdzięczność i pamięć współpracowników i młodzieży.

NASI PARTNERZY

Skip to content