ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Mgr Piotr Karczewski

Pan Piotr Józef Karczewski ukończył Technikum Budowy Okrętów „CONRADINUM” w Gdańsku-Wrzeszczu. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w zakresie fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w 1977 roku, bezpośrednio po studiach, jako etatowy nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Szczytnie. W latach 1983-1985 pełnił również funkcję komendanta szkolnego Ochotniczych Hufców Pracy. Od 1 września 1984 roku został wicedyrektorem Zespołu Szkół w Szczytnie, kierującym pracą Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.

Od 1 września 1987 r. objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie. W 1988 roku ukończył Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, uzyskując stopień specjalizacji zawodowej.

Pan Piotr Karczewski kierował Zespołem Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. W skład Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie do dnia dzisiejszego wchodzą Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Sportowe. W listopadzie 2006 roku został radnym miasta Szczytno. W sierpniu 2007 organ prowadzący szkołę powierzył Panu Piotrowi Karczewskiego kierowanie szkołą przez kolejną kadencję. W roku 2012 Pan Dyrektor przeszedł na emeryturę.

NASI PARTNERZY

Skip to content