ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Wojewódzki Konkurs Literacki

27 kwietnia 2021 – rozstrzygnięcie
Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie przeprowadziła adresowany do uczniów konkurs na wiersz inspirowany słowami poety:

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 
Dwie tylko: poezja i dobroć…

Do konkursu zgłoszono 41 prac napisanych przez 36 uczniów z 14 szkół. W jury zasiedli:
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Joanna Dronow – doradca metodyczny i nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie, Wojciech Tański – konsultant ds. doskonalenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Komisja konkursowa przyznała 6 równorzędnych wyróżnień i trzy nagrody.
W gronie młodych poetów znaleźli się nasi licealiści: Martyna Brzostek i Justyna Jóźwiak z klasy 2D oraz Marcin Denkiewicz z 1D. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Justyna Jóźwiak. Komisja konkursowa opatrzyła jej wiersz komentarzem: Za ciekawe wykorzystanie motywu przemijania do podkreślenia poezji i dobra, uczynienie poezji nosicielką dobra, z którym wspólnie dadzą początek nowemu życiu.

Pod adresem nastoletnich twórców padło wiele słów uznania. Doceniono ich dojrzałość, umiejętność wpisania się w tonację poezji Norwida i kreatywność.
Zainteresowanych odsyłam do zarejestrowanego wydarzenia, pozwalającego usłyszeć komentarze na temat nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz ich recytację: rejestracja spotkania

an.tob.

NASI PARTNERZY

Skip to content