ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Klasy lingwistyczne na warsztatach UWM

15 listopada 2022 r. uczniowie z klas 1C i 2C odwiedzili Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Klasy lingwistyczno-turystyczne zostały objęte programem „Klasy patronackie LwB”. Program ten opracowała Katedra Lingwistyki Stosowanej, która prowadzi kształcenie na kierunku lingwistyki w biznesie.

Po przybyciu na Wydział Humanistyczny uczniów przywitała dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM prodziekan ds. rozwoju i promocji oraz dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM. Następnie dr Magdalena Makowska oraz dr Barbara Kozak zabrały młodzież na spacer po uczelni, opowiedziały o historii uniwersytetu, o kierunkach studiów na Wydziale Humanistycznym, a w szczególności przybliżyły kierunek lingwistyki stosowanej. Po spacerze uczniowie wzięli udział w warsztatach „Czy jestem dobrym strategiem? O sposobach uczenia się języków obcych”, podczas których mogli poznać i przećwiczyć różne strategie uczenia się nowego słownictwa oraz mnemotechniki, ułatwiające przyswojenie trudnych pojęć. Następnie uczniowie zostali zaproszeni na wykład z socjolingwistyki, w którym uczestniczyli razem ze studentami I roku lingwistyki w biznesie. Nasi uczniowie dowiedzieli się, czym jest lingwistyka, jakie są jej kierunki oraz czym zajmuje się socjolingwistyka. Warsztaty i wykład poprowadziła dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM.

Wyjazd ten rozpoczął serię spotkań zaplanowanych dla przyszłych lingwistów w ramach współpracy naszej szkoły z UWM.

M. Archacka

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content