ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

„Sobiech” z Brązową Tarczą – Perspektywy 2023

Już po raz 25. „Perspektywy Press” ogłosiły ogólnopolski ranking najlepszych liceów ogólnokształcących oraz techników. W tym roku ,,Perspektywy” przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu, a zatem dane szkół, w których:

– maturę w maju 2022 r. zdawało minimum 12 maturzystów,

– średnie wyniki z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny też w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wyniki uplasowaliśmy się na 680 miejscu w kraju oraz 21 w województwie, utrzymując tym samym „brązową tarczę”, która przysługuje liceom zajmującym miejsca 501-1000 w ogólnopolskim rankingu.

„Brązową Tarczą” nagradzano nas także w latach: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015.

 

Link do tegorocznego rankingu Perspektyw: https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

NASI PARTNERZY

Skip to content