ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

„Sobiech” nadal brązowy – Perspektywy 2024

Po raz 26. Perspektywy ogłosiły rankingi najlepszych liceów i techników w Polsce. W tej edycji przeanalizowano  wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Nasza szkoła uplasowała się na 579 miejscu w kraju oraz 15 w województwie, tym samym utrzymując „Brązową Tarczę”, przyznaną nam w latach poprzednich i poprawiając wyniki ubiegłoroczne o 101 miejsc w kraju i 6 w województwie.

Przy analizie wyników wzięte zostały pod uwagę szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 Kryteria Rankingu Liceów 2024 to:

– wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%),

– wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%)

– oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

Uwzględniono także ponownie osiągnięcia uczniów w olimpiadach międzynarodowych.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła składająca się z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a także dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych pod przewodnictwem prof. Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Miano „Brązowej Szkoły” przysługuje liceom zajmującym miejsca 501-1000 w ogólnopolskim rankingu Perspektyw.

„Brązową Tarczą” nagradzano nas w latach: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015.

Link do tegorocznego rankingu Perspektyw: https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings

„Sobiech” z Brązową Tarczą – Perspektywy 2023

Już po raz 25. „Perspektywy Press” ogłosiły ogólnopolski ranking najlepszych liceów ogólnokształcących oraz techników. W tym roku ,,Perspektywy” przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu, a zatem dane szkół, w których:

– maturę w maju 2022 r. zdawało minimum 12 maturzystów,

– średnie wyniki z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny też w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wyniki uplasowaliśmy się na 680 miejscu w kraju oraz 21 w województwie, utrzymując tym samym „brązową tarczę”, która przysługuje liceom zajmującym miejsca 501-1000 w ogólnopolskim rankingu.

„Brązową Tarczą” nagradzano nas także w latach: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015.

 

Link do tegorocznego rankingu Perspektyw: https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

NASI PARTNERZY

Skip to content