ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Spotkanie z leśnikiem

W poniedziałek 17 kwietnia br. mieliśmy okazję gościć pana leśniczego Zenona Szydlika z Nadleśnictwa Korpele. Była to miła wizyta, dzięki której młodzież dowiedziała się ogólnych zasad funkcjonowania gospodarki leśnej, opartej na zrównoważonym rozwoju. Wychowankowie zapoznali się również z bezpiecznym korzystaniem z zasobów lasu. Wizyta ta ukształtowała wśród młodzieży świadomość poszanowania przyrody i niepodejmowania działań pogarszających stan środowiska naturalnego. Pan leśniczy na podstawie przykładów wyjaśnił zasady utrzymywania populacji zwierząt i roślin na poziomie, który nie zagroziłby ich wyginięciem oraz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych, użytkowanych przez człowieka.
Za spotkanie i cenne informacje bardzo dziękujemy!
Sekcja profilaktyczna

NASI PARTNERZY

Skip to content