ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

BRĄZOWA TARCZA - Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022

Klasyfikacja została przygotowana po raz 24. Ogólnopolskie zestawienie szkół ponadpodstawowych pokazuje poziom edukacji poszczególnych placówek. Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2021 r. zdawało minimum 12 maturzystów.

Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. Oprócz tego brane są pod uwagę tylko wyniki maturzystów przystępujących do matury po raz pierwszy i wyłącznie na arkuszach standardowych. Ranking ten prezentuje szkoły, których uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach krajowych oraz międzynarodowych. Znajdują się tutaj również placówki, w których młodzież zdaje maturę (z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych) z najwyższymi wynikami. Trzy główne kryteria oceniania szkół:

sukcesy w olimpiadach – 25%

matura z przedmiotów obowiązkowych – 30%

matura z przedmiotów dodatkowych – 45%

2022 – pozycja w województwie 15 (wzrost od 2021 o 9 pozycji), w kraju 529 (wzrost o 203 pozycje).

Dla porównania:

2021 – pozycja w województwie 24., w kraju 732.
2020 – pozycja w województwie 26., w kraju 706.

Z powyższego zestawienia wynika, że uczniowie i nauczyciele doskonale sobie poradzili między innymi w czasie nauki zdalnej.

Dla zainteresowanych link do rankingu: https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings

Dyrektor Monika Chorążewicz

NASI PARTNERZY

Skip to content