ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Wakacje! – Czas! – Start! - Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 (23 czerwca 2023 r.)

Nadszedł ten długo – bo aż od września – wyczekiwany przez wszystkich czerwcowy dzień! Podsumowano roczną pracę w pocie czoła i niestrudzonego zdobywania wiedzy oraz kreatywnego i pełnego pasji stawiania coraz to nowych wyzwań uczniom. Wychowawcy z wypiekami na twarzy wypisali listy gratulacyjne dla rodziców i przygotowali świadectwa z biało-czerwonymi paskami dla uzdolnionych podopiecznych, a także te zwykłe.

Gwar pełen napięcia niósł się po korytarzach. Stół prezydialny ustawiony w hali sportowej uginał się od nagród i pochwał. „Poczet sztandarowy wprowadzić!” – i już po chwili rozbrzmiał hymn. Zaczęło się! Głos zabrała Pani Dyrektor Monika Chorążewicz, dziękując zgromadzonym za przybycie i gratulując zarówno uczniom, jak i nauczycielom tak obfitego w sukcesy roku. Do życzeń udanych wakacji dołączył obecny Pan Starosta Jarosław Matłach, po którym głos zabrał także Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Mariusz Drężek. Pełne oczekiwania napięcie rosło z każdą kolejną sekundą.

Wreszcie! Przemówienia dobiegły końca – „Poczet sztandarowy wyprowadzić!” – i Pani Dyrektor przeszła do najważniejszego momentu – rozdania nagród i wyróżnień dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy w nauce, sporcie bądź okazały największą aktywność w działaniach na rzecz szkoły lub klasy dzielnie wiodąc prym w promocji naszej szkoły, przy czym asystowali Pan Starosta i Panie Wicedyrektorki Anna Bryk i Iwona Dziąba.

Najwyższą średnią ocen – 5,67 – uzyskała Lena Zawitowska z kl. 1B, stając się jednocześnie kandydatką do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

Puchary przechodnie Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen zdobyły w tym roku aż dwie klasy – 1A i 1B, które uzyskały identyczne średnie ocen – 4,38.

Z kolei Puchar przechodni Dyrektora Szkoły za najwyższą frekwencję zdobyła klasa 1E z wynikiem 91,48% obecności w ciągu całego roku szkolnego.

Sukcesywnie rozdawano w dalszej kolejności nagrody i dyplomy dla najpilniejszych uczniów promowanych do klas wyższych, najlepszych sportowców, największych społeczników oraz najbardziej pracowitych ekologów, a błyskom fleszy i uściskom dłoni niemal nie było końca. Wspaniałym wyróżnieniem było jednak uhonorowanie Marcina Denkiewicza z klasy 3D nagrodą ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie za jego szczególne osiągnięcia w mijającym roku szkolnym. Warto przypomnieć: dzięki zwycięstwu w XLIX Olimpiadzie Historycznej ma już indeks na wybraną uczelnię humanistyczną i zdobył nagrodę dla olimpionika.

Już słychać było niespokojne szuranie krzeseł po parkiecie, kiedy Pani Dyrektor oficjalnie ogłosiła zakończenie wspólnej części uroczystości. Tłum uczniów opuścił pospiesznie halę, by odebrać od wychowawców wyczekiwane świadectwa i z radością – większą czy mniejszą – rozpocząć upragnione wakacje.

A zatem – Wakacje! – Czas! – Start!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zrobionych przez Pana Arkadiusza Stania.

NASI PARTNERZY

Skip to content