ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Przyjaciel Sobieskiego

Wartościowszym i ciekawszym a także piękniejszym staje się szkolne życie, gdy można liczyć na innych: ludzi dobrych, mądrych, skromnych, pomagających na co dzień bez wielkich słów.

Takim życzliwym dla naszej społeczności człowiekiem okazał się <b>Pan Mariusz Drężek</b>, który przez 6 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.

 
Chcąc podziękować mu za poświęcenie prywatnego czasu na rzecz szkoły, wspieranie naszej placówki w wielu inicjatywach wychowawczych, kulturalnych i in., grono pedagogiczne przyznało mu tytuł i statuetkę ,,Przyjaciel Zespołu Szkół nr 3”. To wyróżnienie i jednocześnie pamiątkę kilkuletniej współpracy wręczyła Panu Mariuszowi Drężkowi dyr. Monika Chorążewicz.

 
Mamy nadzieję, że statuetka, która po raz pierwszy pojawiła się w szkolnej tradycji nagród, na stałe się w nią wpisze, bowiem szczycieński Sobieski zyska jeszcze wielu PRZYJACIÓŁ.


an.tob.

NASI PARTNERZY

Skip to content