ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Zjazd absolwentów 22.05.2010

Dnia 22 maja 2010 r. w budynku szkoły spotkali się absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, klas: IVA, IVB, IVC, IVD, którzy ukończyli liceum w 1980 roku.

Było to spotkanie po 30 latach.

Rozpoczęło się w hali sportowej. Po ogólnych powitaniach i toaście goście rozeszli się do klasopracowni.
Absolwenci kl. IVA pojechali na cmentarz złożyć kwiaty na grobie wychowawcy Pana Telesfora Kocięckiego i nieżyjących kolegów.
Kolejnym punktem spotkania był uroczysty obiad w restauracji „Leśna”.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły – Pan Piotr Karczewski oraz Pani Irena Kask, Pani Barbara Węgrzyn i Pan Wilhelm Szwerecki – wychowawcy klas.

Wspomnieniom nie było końca. Organizatorom należy się szóstka.

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content