ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Nie tylko nowa dyrekcja...

Rada pedagogiczna, która odbyła się 28 sierpnia, miała szczególny charakter z kilku powodów. Po pierwsze, było to ostatnie zebranie prowadzone przez Panią Mariolę Jaworską i jej zastępców – Annę Kowalską i Sławomira Majewskiego, ustępujących ze swoich stanowisk.

Po drugie, na spotkanie przybył Starosta Jarosław Matłach w asyście swego zastępcy Jerzego Krzysztofa Szczepanka i naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy, Rafała Kiersikowskiego, aby oficjalnie poinformować, że pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 3 będzie Pani Monika Chorążewicz, nauczycielka matematyki, informatyki, a przez ostatnich kilka lat nauczyciel bibliotekarz, autorka i współautorka unijnych projektów, realizowanych w naszej placówce. Ponadto Starosta potwierdził zgodę władz powiatu na pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora przez panią Annę Bryk, nauczycielkę informatyki i plastyki.

Oficjalna część spotkania była także okazją, aby podziękować Panu Wiesławowi Kobusowi, właścicielowi firmy prowadzącej modernizację i renowację szkolnych pomieszczeń. Wycieczka do „starych nowych” sal uświadomiła, jaki ogrom nakładów finansowych i pracy włożono w powstanie nowoczesnych i pięknych pracowni: informatyki, fizyki, matematyki, języków obcych. W ramach realizowanego projektu „Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń do pracowni językowych, matematematycznej i komputerowej, doposażono je w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Rada pedagogiczna stała się też okolicznością sprzyjającą wzajemnym podziękowaniom dotychczasowej i nowej dyrekcji oraz pozwalającą nauczycielom pożegnać ciepłymi słowami autorstwa Grzegorza Poniatowskiego odchodzącego do innej placówki oświatowej kolegę Sławomira Kuleszę.

2 września będzie początkiem nie tylko nowego roku szkolnego…

an.tob

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content