ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Czyste ręce – zdrowia więcej

             Prosimy wszystkich uczniów, a także inne osoby odwiedzające szkołę, do przestrzegania zasady czystych rąk. Dosłowne jej rozumienie wymusił COVID-19 i wykluczył zwyczaj bagatelizowania mycia dłoni, na których po dotknięciu czegokolwiek pojawia się od 100 do 10 000 komórek różnych drobnoustrojów. Mając świadomość, że mycie rąk pomaga rozbroić niewidzialnego przeciwnika, przypominamy fragmenty Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie:

(…) 8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły są zobowiązane przy wejściu do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych. (…)

 1. Szkoła zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściach do budynku, na korytarzach, w szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  3. Bezdotykowy termometr;
  4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  6. Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

                 Co prawda Światowy Dzień Mycia Rąk, ustanowiony w 2008 roku przez ONZ, przypada  15 października, ale my, czyli społeczność szkolna i goście odwiedzający naszą placówkę, już od teraz pamiętajmy o higienie dłoni: moc jest w naszych rękach, w czystych rękach.

Dyrekcja ZS nr 3

NASI PARTNERZY

Skip to content