ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Warsztaty lingwistyczne na UWM (2022-2023)

W czwartek 11 maja 2023 r. nasza młodzież już piąty raz wybrała się na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski do Olsztyna. W ramach współpracy z Katedrą Lingwistyki Stosowanej uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat: „Zaprezentuj się! Skuteczne wystąpienia publiczne.” Warsztaty prowadziła Pani dr Barbara Kozak. Zajęcia laboratoryjne, których temat brzmiał: „Verstand vs. Gefühle. Das uralte Dilemma” przygotowała Pani mgr Katarzyna Sierak.


Młodzież poznała elementy dobrego wystąpienia publicznego, zaprezentowała swoje umiejętności retoryczne oraz dowiedziała się, jak ćwiczyć dykcję. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach prowadzonych w profesjonalnym laboratorium językowym. Mieli okazję rozstrzygnąć na podstawie piosenki odwieczny dylemat, czym powinniśmy kierować się w życiu: rozumem czy sercem.

Był to nasz ostatni wyjazd na UWM w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że następny rok będzie równie bogaty w doświadczenia i przeżycia jak ten.

Magdalena Archacka

Galeria zdjęć

18 kwietnia zostaliśmy zaproszeni na Dzień z Lingwistyką. Uroczystość zorganizowała Katedra Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Motto tego wydarzenia brzmiało: Różnorodność-Innowacyjność-Współpraca.

Podczas spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się, czym zajmuję się lingwistyka w biznesie, jakie umiejętności rozwija oraz jakie możliwości na rynku pracy mają absolwenci kończący naukę na tym kierunku. To wydarzenie było dobrą okazją do poznania uczelni i porozmawiania ze studentami. Nasza młodzież wzięła też udział w wykładzie dr hab. Marioli Jaworskiej, prof. UWM, w którym pani profesor podkreśliła, jak ważne dla dalszego rozwoju kierunku są różnorodność, innowacyjność i współpraca.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie certyfikatów uczestnictwa w programie Klasa Patronacka Lingwistyki w Biznesie. Pani dyrektor Monika Chorążewicz odebrała certyfikat, potwierdzający współpracę naszej szkoły z Katedrą Lingwistyki Stosowanej na UWM.

Klasy lingwistyczne wzięły do tej pory udział łącznie w 4 wyjazdach na zajęcia prowadzone przez wykładowców Katedry Lingwistyki Stosowanej UWM. Na ostatnie w tym roku szkolnym prelekcje uczniowie pojadą 11 maja.

Magdalena Archacka

Warsztaty - 13.12.2022

Wykład 1 – Kilka rzeczy, które językoznawcy wiedzą o języku (dr Katarzyna Góra)

Wykład 2 – Mur berliński – wczoraj i dzisiaj (dr Magdalena Makowska)

15 listopada 2022 r. uczniowie z klas 1C i 2C odwiedzili Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Klasy lingwistyczno-turystyczne zostały objęte programem „Klasy patronackie LwB”. Program ten opracowała Katedra Lingwistyki Stosowanej, która prowadzi kształcenie na kierunku lingwistyki w biznesie.

Po przybyciu na Wydział Humanistyczny uczniów przywitała dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM prodziekan ds. rozwoju i promocji oraz dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM. Następnie dr Magdalena Makowska oraz dr Barbara Kozak zabrały młodzież na spacer po uczelni, opowiedziały o historii uniwersytetu, o kierunkach studiów na Wydziale Humanistycznym, a w szczególności przybliżyły kierunek lingwistyki stosowanej. Po spacerze uczniowie wzięli udział w warsztatach „Czy jestem dobrym strategiem? O sposobach uczenia się języków obcych”, podczas których mogli poznać i przećwiczyć różne strategie uczenia się nowego słownictwa oraz mnemotechniki, ułatwiające przyswojenie trudnych pojęć. Następnie uczniowie zostali zaproszeni na wykład z socjolingwistyki, w którym uczestniczyli razem ze studentami I roku lingwistyki w biznesie. Nasi uczniowie dowiedzieli się, czym jest lingwistyka, jakie są jej kierunki oraz czym zajmuje się socjolingwistyka. Warsztaty i wykład poprowadziła dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM.

Wyjazd ten rozpoczął serię spotkań zaplanowanych dla przyszłych lingwistów w ramach współpracy naszej szkoły z UWM.

M. Archacka

NASI PARTNERZY

Skip to content