ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

17 czerwca rozpoczął się czas oczekiwania na certyfikaty potwierdzające otrzymanie przez uczniów naszej szkoły nagrody pieniężnej, ufundowanej przez Prezesa Rady Ministrów. Kandydatów zaproponował Samorząd Szkolny, a z jego wyborem zgodzili się nauczyciele, co potwierdzili stosowną uchwałą.

Stypendium, zgodnie z przepisami, należy się tej osobie, która otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazując się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Nagrodę przyznaje się jednemu uczniowi szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Dzięki temu, że w naszym liceum uczy się młodzież po gimnazjum i po szkole podstawowej, szczycimy się dwiema kandydaturami. Najlepszymi uczniami w liceum są: Debora Marmucka z klasy 1b ze średnią ocen 5,86 i Jan Adam Samsel z klasy 1A – średnia 5,87.

Wypada pogratulować im znakomitych osiągnięć i podziękować nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom, którzy także przyczynili się do sukcesu wymienionych wyżej licealistów.


an.tob

NASI PARTNERZY

Skip to content