ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

49 Olimpiada Historyczna

W roku szkolnym 2022/2023 już po raz 49 zorganizowano Olimpiadę Historyczną.


W tegorocznych eliminacjach szkolnych wystartowali Marcin Denkiewicz z klasy III D oraz Bartosz Kleniewski z klasy IV C. Uczniowie musieli napisać pracę badawczą na temat dotyczący wybranej przez siebie epoki historycznej oraz przebrnąć przez eliminacje ustne. Do etapu okręgowego na część pisemną zakwalifikowano 51 uczniów. W tej grupie znaleźli się nasi dwaj panowie. 14 stycznia w Olsztynie odbył się etap pisemny, który wyłonił 19 finalistów. Finał okręgowy (odpowiedzi ustne i prezentacja lektur) z udziałem Marcina miał miejsce w sobotę 21 stycznia 2023 roku.

Współorganizatorem Olimpiady był Instytut Historii, a w komisjach zasiadali pracownicy naukowi i absolwenci UWM: dr hab. prof. UWM Sławomir Augusiewicz – przewodniczący OH w Olsztynie, dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska – sekretarz OH w Olsztynie, dr hab. prof. UWM Radosław Gross, dr hab. Marek Radoch, dr Elżbieta Klimus, dr Piotr Bojarski – absolwent i były doktorant IH, dr Krzysztof Leszek – absolwent i były doktorant IH. Jak stwierdził przewodniczący prof. Augusiewicz, poziom był bardzo wysoki, stąd też komisja przyznała trzy pierwsze miejsca! Najlepszymi olimpijczykami okazali się ex aequo:

Marcin Denkiewicz – ZS nr 3 w Szczytnie, Aleksandra Prusaczyk – I LO w Kętrzynie
Mateusz Turek – I LO w Elblągu.


Będą oni reprezentować okręg warmińsko – mazurski na eliminacjach centralnych.
Sukces Marcina jest największym osiągnięciem ucznia naszej szkoły z przedmiotów humanistycznych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jeszcze raz gratuluję!

Opiekun młodych historyków
Wojciech Gramowski

Galeria zdjęć

NASI PARTNERZY

Skip to content