ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Spotkanie z policjantką

19.10. 2022 r. w internacie odbyło się spotkanie z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie – panią Joanną Manelską na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i handlu ludźmi. Policjantka opowiedziała o ludziach, którzy padli ofiarą nielegalnego procederu, czyli handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. Jest przestępstwem mającym na celu osiągnięcie korzyści majątkowych i rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Pani sierżant opowiedziała o czynach popełnionych przez osoby nieletnie i stosowaniu wobec nich środków przeciwdziałania, zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na koniec spotkania młodzież mogła skorzystać z indywidualnych porad policjantki.

Justyna Lubowiecka

NASI PARTNERZY

Skip to content