ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Profilaktyka uzależnień - spotkanie z policjantką

W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się osoby nieletnie, będące ofiarami różnego rodzaju uzależnień. Pani Anna Szydlik, aby uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania mu, zorganizowała 18 kwietnia br. spotkanie profilaktyczne z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, Panią Joanną Manelską. Wychowankowie mieli niecodzienną okazję spotkania się z osobą, która w swojej codziennej pracy styka się z tymi problemami i jest profesjonalnie przygotowana do walki z nimi. Podczas zajęć skoncentrowano się na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Prowadząca przekazała młodzieży wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich wpływu na organizm człowieka. W końcowej części spotkania poruszano również tematykę związaną z konsekwencjami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania oraz odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny. Nie zabrakło również dyskusji dotyczącej narkomanii w Polsce oraz rodzajów narkotyków i ich szkodliwości.

Na zakończenie, w imieniu młodzieży, Pani Anna Szydlik podziękowała st. sierż. Joannie Manelskiej za prelekcję, za poświęcony czas i fakt, że wychowankowie naszego internatu mogą zawsze liczyć na edukację i pomoc w sytuacjach problemowych.

Sekcja profilaktyczna

NASI PARTNERZY

Skip to content