ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Ubiegamy się o certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu"

W roku szkolnym 2017/2018 nasz Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego przystąpił do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.

W skład zespołu koordynującego wchodzą:
koordynator – Wojciech Gramowski

Członkowie:
Elżbieta Weichhaus-Kończyk
Ewa Gumkowska
Elżbieta Mrożek
Grzegorz Poniatowski
Anna Tobolewska
Magdalena Zyśk
Monika Chorążewicz

Ubieganie się o certyfikat nie oznacza, że dopiero teraz społeczność szkoły zainteresowała się tematyką kształtującą i promującą postawy patriotyczne. Co roku upamiętniamy najważniejsze dla Polski wydarzenia (Święto Niepodległości, Dzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Sobieskiego), poznajemy historię i piękno naszego regionu.
Współpracujemy od lat z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wileńsko–Nowogródzkiej oraz Kołem Związku Sybiraków w Szczytnie.
Dbamy o tradycję i wartości, które przekazywane są kolejnym pokoleniom uczniów naszej szkoły. Prężnie od lat w szkole działa klub Młodych Miłośników Kresów pod nadzorem Pani Elżbiety Weichhaus–Kończyk.
Historia naszej szkoły liczy już 73 lata, a zabiegi o uzyskanie certyfikatu pozwolą nam na uporządkowanie, zebranie i ocenienie naszych działań.

W ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano realizację dwóch projektów edukacyjnych:

1. „Dla niepodległej – Powrócisz Tu…”. Cel to wydobycie wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie Mojej Małej Ojczyzny. Historia powinna łączyć pokolenia i to będziemy chcieli wykazać.
Odpowiedzialna: Elżbieta Weichhaus–Kończyk.

Zwycięstwo w wojeódzkim konkursie
Patryiotyzm „Wczoraj, dziś i jutro”
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2.”Obiekty sakralne różnych wyznań w naszym mieście”. Cel to kształtowanie tolerancji w stosunku do różnych kultur i religii. Poznanie historii naszego otoczenia.
Odpowiedzialny: Wojciech Gramowski.

Obiekty sakralne

W ramach ubiegania się o Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu” w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano także szereg przedsięwzięć, których realizacja wynika z wymagań, ale także z naszych potrzeb i chęci działania.

Efekty naszej pracy:
Ksztatłowanie tożsamości narodowej. Współuczestnictwo w pielęgnacji tradycji

Młodzi górą
Obchody Święta Niepodległości
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodzowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Wycieczka do Wilna

Upowszechnianie wiedzy nt. polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazwoych naszego kraju

Plotka o Weselu
Czytanie Wesela w internacie
Teatr przy stoliku
Sukcesy humanistów
Konkurs plastyczny
Wigilia w internacie
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Mistrzyni ortografii
Kultura Kurpi
Było pogo…
I co z tego, że bez piątki
Balladyna w Sobiechu
Zabawa w Wesele

Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym

Szczycieński Bieg Niepodległości
Uczniowie naszej szkoły z wizytą w Sejmie
Koło Młodych Miłośników Kresów
Wigilia Kresowa
Być jak parlamentarzysta
Strassburg

Kształtowanie tożsamości pluralistycznej uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur

Europejski Tydzień Języków Obych
Sprzątanie grobów
Poznajemy niemieckie tradycje adwentowe
Konkurs
Kolędowanie w języku angielskim

NASI PARTNERZY

Skip to content